• upload
  • 2010
   • tốt nghiệp cao đẳng(9)
  • 2011
  • 2012
   • kỉ niệm ngày 17/12/2012(63)
   • hình tết 2012
   • sinh nhật mẹ 31/12/2012(2)
  • 2013
   • hình tết 2013(56)
   • tốt nghiệp đại học(22)
   • kỉ niệm ngày 30/04/2013(59)
   • kỉ niệm ngày 26/09/2013(53)
   • linh tinh(20)
   • vk tui(22)
   • noel rồi :((10)
   • đi chơi với anh họ(8)
   • tết tết tết là tết...!!!(43)
  • 2014
   • hình tết 2014(36)
   • tự kỉ ak(5)
   • vk đi chơi..keke(69)
   • ai điệu nè(5)
   • rãnh lắm...keke(43)
   • meo
Đang lấy dữ liệu...